Καπουσίσογλου Ελένη

Διευθύνων Σύμβουλος

+30 210 43 24 501


Αλεξίου Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

+30 2104324501


Βαρλά Σταυρούλα

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου


Καραγιαννάκης Χρήστος

Μέλος


Κοντού Δήμητρα

Μέλος


Λεριός Ευστάθιος

Μέλος


Γενναδόπουλος Σπυρίδων

Μέλος


Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος

ΜέλοςΛάλος Μηνάς

Μέλος


Δατσέρη Βασιλική

ΜέλοςΚούβαρης Κωνσταντίνος

Μέλος


Ζούπης Ζαχαρίας

Μέλος


  • Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης – Πτυχιούχος Φυσικός Φυσικομαθηματικός