14 Έτη Εμπειρίας
718 Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση

Τριών Ενοτήτων

150,00

Word, Excel, Internet

 • Ένα εφόδιο απαραίτητο για: Δημοσίους & ιδιωτικούς υπάλληλους, προκυρήξεις Α.Σ.Ε.Π. & Δημοσίου, όλους τους ανέργους.
 • Εγγραφή σε τμήμα εκμάθησης Η/Υ
 • Μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών σε τρεις θεματικές ενότητες*
 • Έκδοση Κάρτας Δεξιοτήτων**
 • Παράβολα εξετάσεων στις τρεις (3) ενότητες**
 • Μια (1) δωρεάν επανεξέταση ανά ενότητα, σε περίπτωση αποτυχίας**
 • Έκδοση πτυχίου**

Πιστοποίηση

Έξι Ενοτήτων

270,00

Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access

 • Ένα εφόδιο απαραίτητο για: Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα και όλους τους ανέργους
 • Εγγραφή σε τμήμα εκμάθησης Η/Υ
 • Μαθήματα συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ωρών σε έξι θεματικές ενότητες*
 • Έκδοση Κάρτας Δεξιοτήτων**
 • Παράβολα εξετάσεων στις έξι (6) ενότητες**
 • Μια (1) δωρεάν επανεξέταση ανά ενότητα, σε περίπτωση αποτυχίας**
 • Έκδοση πτυχίου**

*Θεματικές Ενότητες

 • Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 2016
 • Λογιστικά Φύλλα - Microsoft Excel 2016
 • Διαχείριση Πληροφοριών & Επικοινωνίες - Internet Explorer 11 & Microsoft Outlook 2016
 • Παρουσιάσεις - PowerPoint 2016
 • Βάσεις Δεδομένων - Microsoft Access 2016
 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων - Microsoft Windows 10

Αναβαθμιστείτε στο Microsoft Office 2016 και μάθετε όλα τα μυστικά των εφαρμογών γραφείου.

**Πληροφορίες & Παροχές

 • Οι εξετάσεις & η έκδοση πτυχίου γίνονται σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Diploma
 • Δωρεάν τέστ προσομοίωσης/ προετοιμασίας εξετάσεων (Test4U) σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στους χώρους του ΚΔΒΜ2 Προοπτική
 • Δυνατότητα δωρεάν επανάληψης ενοτήτων σε ακόλουθο τμήμα.