Δημιουργία Ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο σήμερα είναι ένα από τα σημαντικά μέσα ενημέρωσης και διαφήμισης. Μάθετε όσα χρειάζεστε για να δημιουργείτε τις δικές σας ιστοσελίδες. Το μάθημα αυτό προορίζεται για άτομα που έχουν λίγη ή καθόλου γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Μεταξύ άλλων θα μάθετε:

  • Θεωρία και γενικές πληροφορίες για το διαδίκτυο.
  • Αγορά domain και δημιουργία λογαριασμού με ένα host server
  • Εύρεση και εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων δημιουργίας ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας (Apache – MySQL – Joomla) και χρήση αυτών
  • Επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιώντας το GIMP
  • Ανέβασμα και δημοσίευση ιστοσελίδας

Ώρες Διδασκαλίας: 30 Δίδακτρα: 300,00€