Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Visual C# .ΝΕΤ

Η εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Visual C# .NET αφορά αρχάριους χρήστες οι οποίοι δεν έχουν απολύτως καμία εμπειρία προγραμματισμού. Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων προγραμματισμού θα σας ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες στην Πληροφορική και θα σας δώσει τη δυνατότητα να προγραμματίζετε μόνοι σας δικές σας εφαρμογές για την επιχείρηση ή το σπίτι. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε μεταβλητές, συναρτήσεις, μεθόδους, κλάσεις και αντικείμενα
 • Να επεξεργάζεστε συμβολοχαρακτήρες και αρχεία
 • Γεγονότα (events), και διαχείριση συμβάντων (triggers)
 • Γνωρίζετε το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού της Visual C# .NET
 • Γνωρίζετε τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
 • Δημιουργείτε παραθυρικές εφαρμογές στα Windows με τη χρήση φόρμας WPF
 • Δημιουργείτε αντικείμενα όπως κουμπιά, λεζάντες, μενού και χρώματα σε ένα παράθυρο με τη χρήση XAML
 • Αποσφαλματώνετε το κώδικα και την εφαρμογή σας
 • Και πολλά άλλα…

Για την εκπαίδευση της Visual C# .ΝΕΤ δεν χρειάζεται να αγοράσετε οποιοδήποτε λογισμικό.

Ώρες Διδασκαλίας: 60 Δίδακτρα: 560,00 €

Προγραμματισμός με τη Visual C# .ΝΕΤ (Επίπεδο 2)

Σε συνέχεια των μαθημάτων «Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Visual C# .ΝΕΤ», το παρόν τμήμα θα σας παρουσιάσει προχωρημένες έννοιες προγραμματισμού παραθυρικών εφαρμογών σε Windows, Web και Console όπως:

 • Δυνατότητα πιστοποίησης μέσω Microsoft IT Academy
 • Σύνδεση εφαρμογών με βάσεις δεδομένων
 • Δημιουργία δικτυακών υπηρεσιών WCF Web Services
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό κινητών συσκευών Windows Phone 7
 • Δημιουργία αρχείου εγκατάστασης της ολοκληρωμένης εφαρμογής σας
 • Και πολλά άλλα…

Ώρες Διδασκαλίας: 80 Δίδακτρα: 800,00 €

Προγραμματισμός συσκευών Windows Phone

Σκοπός του τμήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Windows Phone SDK στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων του Microsoft IT Academy, οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε προγραμματιστές, φοιτητές και άτομα που θέλουν να μάθουν να δημιουργούν δικές τους εφαρμογές σε mobile πλατφόρμες και συσκευές. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρείται χρήσιμη η βασική γνώση προγραμματισμού.

Ώρες Διδασκαλίας: 30 Δίδακτρα: 400,00 €