Το ΚΔΒΜ2 Προοπτική σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Diploma διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά πριν την εξέταση με την ταυτότητα τους. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 45 λεπτά και η βάση είναι 70%.

Οι επόμενες εξετάσεις του κέντρου μας είναι την Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 19.00

2018/03/30 19:00:00
Προσοχή οι εξετάσεις στο κέντρο μας πραγματοποιούνται

σε περιβάλλον MS Windows 10 & MS Office 2016.