Τι κάνουμε

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών απολύμανσης-μυοκτονίας-απεντόμωσης εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Λιπασμάτων

Το ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ , εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών κυλικείων που διαχειρίζεται, προσκαλεί εταιρείες Απολυμάνσεων να καταθέσουν την […]

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δια ζώσης εξετάσεων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1558/17/4/2021 η διεξαγωγή εξετάσεων δια ζώσης επιτρέπεται και πάλι. Πιο συγκεκριμένα: «Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών αναλώσιμων ειδών για τη κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του Πολυχώρου Λιπασμάτων

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν: Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού […]

X