Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης (φύλακες – παρκαδόροι)

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης (μηχανικοί προβολής)
11/06/2019
Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ των Καλλιτεχνικών Τμημάτων
13/06/2019
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 14 -10/6/2019 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), εννιά (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις ειδικότητες ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ & ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΕ, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Τετάρτη 12/6/2019 έως και την Τρίτη 18/6/2019 και ώρες 09.00 – 15:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 4324501 – 210 4312160.

X