Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης (μηχανικοί προβολής)

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης (φύλακες – παρκαδόροι)
15/07/2019
Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση 2019
03/09/2019
Show all

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Όλες οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις ισχύουν & δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 14 -10/6/2019 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για την ειδικότητα ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΔΕ, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Δευτέρα 15/7/2019 έως και την Πέμπτη18/7/2019 και ώρες 09.00 – 15:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 4324501 – 210 4312160.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Όλες οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις ισχύουν & δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν.

X