Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Αποτίμηση δράσης “Code Your Story”
03/12/2019
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες Υ.Ε.
13/02/2020
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από τις Νο 38 & 39–9/12/2019 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), εφτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις  γίνονται  δεκτές  στο  Κέντρο  Δια  Βίου  Μάθησης  ΙΙ  του δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Δευτέρα 9/12/2019 έως και την Πέμπτη 12/12/2019 και ώρες 09.00 -15:00 

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 4324501 | 210 4312160.

X