Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες Υ.Ε.

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
09/12/2019
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Γενικών καθηκόντων Δ.Ε.
13/02/2020
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 02/13-02-2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (δίμηνης διάρκειας), τριών (3) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Πέμπτη 13/2/2020 έως και την Δευτέρα 17/2/2020.

 

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρες

13/2/2020

Πέμπτη

19.00 | 21.00

14/2/2020

Παρασκευή

09.00 | 21.00

15/2/2020

Σάββατο

10.30 | 13.00

17/2/2020

Δευτέρα

09.00 | 15.00

Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικά με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και της αίτησης στο info@keker.gr και θέμα «Αίτηση Νυχτοφύλακες Υ.Ε. | Α.Π.14/13-2-2020»

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160.

X