Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2019 – 2020

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση 2019
03/09/2019
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
07/10/2019
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 29 – 4/10/2019 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2019-2020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλους μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ., πανεπιστημιακής (ΠΕ), και δευτεροβάθμιας, (ΤΕ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΔΕ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (φαξ), ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο πρόσωπο με σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019 και ώρες 09.00 – 21:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 4324501 – 210 4312160.

X