Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Ολοκλήρωση πιλοτικών προγραμμάτων “50 & κάτι”
13/07/2018
Καλοκαιρινό ωράριο
31/07/2018
Show all
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 41 & 42 9/7/2018 απόφασεις του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως δίμηνης διάρκειας), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Δευτέρα 23/7/2018 έως και την Παρασκευή 27/7/2018 και ώρες 09.00 - 15:00 Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 4324501.
X