Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2018-2019
02/10/2018
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
05/10/2018
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 60 – 3/10/2018 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Παρασκευή 5/10/2018 έως και την Τετάρτη 10/10/2018 και ώρες 09.00 – 15:00 

Πληροφορίες στα τηλέφωνο  210 4324501.  

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

X