Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης
04/10/2018
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου μερικής απασχόλησης
05/10/2018
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ανάκοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2018-2019, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, τρεις (3) Χείριστες Η/Υ με ειδίκευση στο πρόγραμμα DEMOS της INTELISOFT διαχείρισης καλλιτεχνικών τμημάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, στο ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ ‘Προοπτική’, Θέση Σελεπίτσαρι, ΤΚ 18757 τηλ. επικοινωνίας: 210 4324501 κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 9 μ.μ., από την Δεύτερα  8 Οκτωβρίου 2018 και για Τρεις εργάσιμες (3) ημέρες έως και την Τετάρτη 10  Οκτωβρίου 2018. 

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη διαδικασία της ανακοίνωσης – προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 π.μ. έως 9 μ.μ.

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

X