Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2018-2019
09/10/2018
Κύκλος σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού & κρουστών
15/01/2019
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 73 -5/11/2018 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Δευτέρα 19/11/2018 έως και την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρες 09.00 – 15:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 4324501.

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

X