Αποτελέσματα πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά/επιμορφωτικά τμήματα

Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών 2016 v.1
25/09/2016
Καλλιτεχνικά τμήματα 2016 | Έναρξη εγγραφών
13/10/2016
Show all

Σε συνέχεια της προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει. Την προκήρυξη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ταα αποτελέσματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σε .xlsx εδώ και σε .pdf εδώ

X