ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δωρεάν μαθήματα Πληροφορικής με πιστοποίηση για όλους

Το ΚΔΒΜ II του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες προσφέρει δωρεάν μαθήματα υπολογιστών στις βασικές ενότητες πληροφορικής. Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τις θέσεις εργασίας του δημοσίου και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και μία σημαντική πιστοποίηση πληροφορικής αναγνωρισμένη και στον ιδιωτικό τομέα. Τα δίδακτρα των μαθημάτων είναι δωρεάν και επιβαρύνεστε μόνο το κόστος των εξετάσεων. Τα τμήματα είναι πρωϊνά ή απογευματινά για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των συμμετέχοντων. Η ύλη που θα διδαχτείτε καλύπτει τις Βασικές Ενότητες Πληροφορικής όπως αυτές ορίζονται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και αποτελούν το Βασικό Πτυχίο που ζητείται και στον ιδιωτικό τομέα.

Βασικές ενότητες πληροφορικής | Word – Excel – Internet

Τριαντα πέντε (35) ώρες μαθημάτων
  • Επεξεργασία κειμένου – Microsoft Word 2016
  • Λογιστικά φύλλα – Microsoft Excel 2016
  • Διαχείριση Πληροφοριών & Επικοινωνίες – Internet Explorer 11 & Microsoft Outlook 2016

Εγγραφή | Παράβολα εξετάσεων | Εξετάσεις

Η εγγραφή σε κάθε τμήμα πιστοποίησης Η/Υ είναι τριάντα ευρώ (30€). Το κόστος εξετάσεων είναι σαράντα ευρώ (40€) ανά ενότητα με μια δωρεάν επανεξέταση,  σε περίπτωση αποτυχίας. Το ΚΔΒΜ II του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Unicert διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά πριν την εξέταση με την ταυτότητα τους. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 45 λεπτά και η βάση είναι 70%.

Μαθήματα | Παροχές | Τεστ Προετοιμασίας

Ο κάθε μαθητής δουλεύει σε ατομικό υπολογιστή. Το μάθημα γίνεται από έμπειρους πιστοποιημένους καθηγητές, με τη βοήθεια projector για την καλύτερη παρουσίαση του μαθήματος. Αφού ολοκληρώσετε το μάθημα στην τάξη με τον καθηγητή σας θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στα τεστ προετοιμασίας, σε ειδικά διαμορφομένη αίθουσα στο ΚΔΒΜ II του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, για την τελική προετοιμασία των εξετάσεών σας. Τα τεστ προετοιμασίας σας βοηθά για την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις απόκτησης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης χρήσης υπολογιστή. Τα τεστ προετοιμασίας θα σας βοηθήσουν διότι:
  • Όταν το ποσοστό σας στα τεστ είναι μεγαλύτερο από 90%, μπορείτε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης με αυτοπεποίθηση!
  • Θα σας βοηθήσει να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις, διότι σας δίνει πλήρη εικόνα της ετοιμότητάς σας για συμμετοχή στις εξετάσεις.
  • Περιλαμβάνουν ερωτήσεις που καλύπτουν 100% την ύλη κάθε ενότητας και είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων.
  • Περιλαμβάνουν βιντεο-λύσεις για κάποιες ερώτησεις (τεστ 1-2) που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι έχετε κάνει λάθος κατά την απάντηση της ερώτησης, ώστε να μην το επαναλάβετε.

Αίτηση Συμμετοχής | Πιστοποίηση Η/Υ

X