Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) Α’ κύκλος

Καλλιτεχνικά τμήματα 2016 | Έναρξη εγγραφών
13/10/2016
Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) Α’ κύκλος
24/11/2016
Show all
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας Προοπτική αναλαμβάνει να υλοποιήσει την επιμόρφωση των ωφελουμένων του ΟΑΕΔ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) Α’ κύκλος». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που θα τοποθετηθούν σε 17 Δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί θύλακες ανεργίας. Μεταξύ αυτών οι δήμοι Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, κ.λπ.
Το ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική αναλαμβάνει την θεωρητική κατάρτιση των ωφελούμενων που περιλαμβάνει: Υγιεινή και Ασφάλεια, Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου, Τεχνικές Σύνταξης Βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με εργοδότη: 10 ώρες. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: 20 ώρες. Δεξιότητες πληροφορικής (Επεξεργασία εγγράφου – Word, Υπολογιστικά φύλλα – Excel, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.) σε τρία επίπεδα γνώσεων: 90 ώρες. Η εκπαίδευση ανατίθεται αυστηρά σε πιστοποιημένους καθηγητές ενώ με το πέρας των μαθημάτων ακολουθούν εξετάσεις που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Ο πιστοποιημένος από τη Microsoft εκπαιδευτικός οργανισμός μας μπορεί να φέρει σε πέρας με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο την εκπαίδευση των ωφελούμενων του ΟΑΕΔ επειδή διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε σεμινάρια Πληροφορικής των πιο διαφορετικών επιπέδων. Κάθε χρόνο στις πιστοποιημένες αίθουσές μας εκπαιδεύονται από έμπειρο προσωπικό εκατοντάδες σπουδαστές, με ποσοστά επιτυχίας που τις περισσότερες φορές φθάνουν και το 100%.
Το ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική λειτουργεί από το 2000, έχει την έδρα του στο Πάρκο Σελεπίτσαρι, είναι δημοτική εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας και επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου για την ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου όλων των δημοτών.
Πληροφορίες σχετικά με την δράση μπορείτε να βρείτε εδώ
X