Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2017-2018

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
07/11/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές πληροφορικής
13/11/2017
Show all
Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2017-2018, κατόπιν των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
Το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων με Α.Π. 1084/03-11-2017 μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
X