Προμήθεια μπισκότων, σνακ & ξηρών καρπών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
11/05/2018
Προμήθεια αναψυκτικών, ποτών & μεταλλικού νερού
24/05/2018
Show all
Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με τίτλο: «Προμήθεια μπισκότων ,σνακ και ξηρών καρπών για τις ανάγκες του κυλικείου του πάρκου αναψυχής που βρίσκεται στην περιοχή των Λιπασμάτων», προϋπολογισμού 18.989,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Α.Ε. με την επωνυμία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη: 1. Τον εσωτερικό αναλυτικό «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» ,7/09/2009 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου –Δραπετσώνας. 2. Την υπ’αριθμ. 10 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της στις 10/05/2018, για έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την : «Προμήθεια μπισκότων ,σνακ και ξηρών καρπών για τις ανάγκες του κυλικείου του πάρκου αναψυχής που βρίσκεται στην περιοχή των Λιπασμάτων», διάρκειας ενός έτους (1),συνολικού προϋπολογισμού 18.989,85ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
X