Προσφορά πιστοποίησης 3 ενοτήτων 150€ από 220€

Ζητείται μηχανικός προβολής
30/06/2016
Πρόγραμμα δημοτικών κινηματογράφων από 4/7 ως 10/7
05/07/2016
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική μπαίνει στη νέα εποχή με τα MS Windows 10 & το MS Office 2016. Στα πλαίσια αυτής της αναβάθμισης και για να το γιορτάσει μαζί σας, προσφέρει σε όσους κλείσουν θέση από τώρα για τα τμήματα εκμάθησης Η/Υ του Σεπτεμβρίου, τη βασική πιστοποίηση τριών (3) ενοτήτων (Word, Excel, Internet), μια (1) δωρεάν επανεξέταση ανά ενότητα & την έκδοση του πιστοποιητικού Diploma Basic Office σε συνολική τιμή 150,00€ από 220,00€.

Η προσφορά ισχύει για όσους κλείσουν θέση ως την Παρασκευή 29/7/2016 και ώρα 16.00. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δεσμευθεί η θέση σας είναι η προκαταβολή 50,00€ που αφαιρείται ακολούθως από τα  150,00€.

Επίσης συνεχίζουν να ισχύουν όλα όσα παρέχουμε:

  1. Δωρεάν μαθήματα Η/Υ
  2. Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό
  3. Δωρεάν απεριόριστη πρακτική εξάσκηση με το Test4U, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
  4. Ελεύθερη επιλογή πρωϊνού ή απογευματινού τμήματος παρακολούθησης
  5. Ατομικός υπολογιστής εκπαίδευσης για κάθε έναν καταρτιζόμενο
  6. Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στην ίδια αίθουσα που πραγματοποιείται η διδασκαλία
  7. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας από άτομα με ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ)
  8. Πιστοποιητικά Diploma Basic Office & Diploma Business Office αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠΕΟΠΠΕΠ, ιδιωτικό τομέα, για μεταπτυχιακά, για προκηρύξεις και μετατάξεις, δια βίου ισχύς των πιστοποιητικών (σύμφωνα με το άρθρο 11 του N.4283 (ΦΕΚ 189/10.09.2014))

Δήλωση συμμετοχής

Για να δεσμευθεί η θέση σας απαιτείται να συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής και να παραδοθεί στα γραφεία μας, μαζί με την προκαταβολή των 50,00€.

X