Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές πληροφορικής

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2017-2018
07/11/2017
Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων
15/11/2017
Show all
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευομένων Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές πληροφορικής, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής που θα λειτουργήσουν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, στο ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θέση Σελεπίτσαρι, ΤΚ 18757 τηλ. επικοινωνίας: 2104324501 κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 9 μ.μ., από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και για εφτά εργάσιμες (7) ημέρες έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) γίνονται δεκτές στη διεύθυνση info@keker.gr με την ευθύνη της πληρότητας της αποστολής να βαραίνει τον αποστολέα. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 π.μ. έως 9 μ.μ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ www.keker.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.keratsini-drapetsona.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
X