Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού

Πρόσληψη προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | Δίμηνης απασχόλησης
01/06/2018
Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχη υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης
11/06/2018
Show all
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κυλικείου στoν παραχωρηθέντα παράκτιο χώρο της περιοχής των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη επισυναπτόμενη μελέτη.
X