Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχη υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού
07/06/2018
Τμήμα Κεραμικής | 1η έκθεση 2018 | 4
Τμήμα Κεραμικής | 1η έκθεση 2018
19/06/2018
Show all
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης των κυλικείων και φύλαξη συναυλιών του πολυχώρου στην περιοχή των Λιπασμάτων».
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πάρκο Α. Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι Κερατσίνι ,στις 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στα γραφεία της εταιρείας ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στα γραφεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης II Κερατσινίου-Δραπετσώνας από Δευτέρα 11/06/2018 έως Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 15:00 στη Διεύθυνση: Πάρκο Α. Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι, Γραμματεία, Ισόγειο , Τ.Κ 18757, Κερατσίνι.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις προσφορές στα γραφεία της επιχείρησης στις 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
X