Τα νέα του Ιουνίου 2016

Ωράριο Πάσχα
15/04/2016
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση κυλικείων θερινών κινηματογράφων
17/06/2016
Show all

Ξεκίνησε ο λογιστικός έλεγχος στο ΚΔΒΜ ΙΙ (πρώην ΚΕΚ Κερατσινίου)

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που επελέγησαν κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας αρχίζει πλέον να υλοποιείται μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής και της νέας Διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ (πρώην ΚΕΚ Κερατσινίου): η διενέργεια λογιστικού ελέγχου στα πεπραγμένα της δημοτικής εταιρείας, από την ίδρυσή της κιόλας, το 2000, ως το 2014. Η σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει τον έλεγχο αγορών και πωλήσεων παγίων, την επισκόπηση των κινήσεων ταμείου για τη διαπίστωση ασυνήθιστου ύψους συναλλαγών, κι επίσης έλεγχο δαπανών (πχ για τη διαπίστωση αν οι πραγματοποιούμενες δαπάνες έγιναν σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών της επιχείρησης) και εσόδων (με έμφαση στην υλοποίηση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί από την επιχείρηση).

Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί, με βάση όσα περιγράφονται στο συμφωνητικό, εντός του 2016 και συγκεκριμένα μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης όλων των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών της εταιρείας στους ελεγκτές. Τα πορίσματα του ελέγχου θα υποβάλλονται τμηματικά. Η πρώτη έκθεση θα αφορά τον έλεγχο της τριετίας 2000-2002, η δεύτερη την τριετία 2003-2005, η τρίτη έκθεση την περίοδο 2006-2008, η τέταρτη έκθεση την περίοδο 2009-2011 κι η τελευταία την περίοδο 2012-2014. Το κόστος της καθαρής αμοιβής των ελεγκτών θα φτάσει τα 32.900 ευρώ. Αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσει ο Δήμος για να πέσει φως στα όσα έγιναν στα ταμεία του ΚΕΚ και να μάθουν έτσι οι δημότες πώς χρησιμοποιήθηκε η περιουσία τους… Νεώτερα σύντομα!

Η απαρχή του λογιστικού ελέγχου (που θα ήταν ευχής έργον να επεκταθεί σε όλη την έκταση της δημόσιας διοίκησης ώστε να ξέρουν οι πολίτες πως αξιοποιούνται τα δημόσια έσοδα) συμπίπτει με μια περίοδο σχετικής βελτίωσης των οικονομικών του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική και, κυρίως, τακτοποίησης τους. Για παράδειγμα, τα βεβαιωμένα (δηλαδή όσα είναι γνωστά) ληξιπρόθεσμα χρέη του (εκτός εφορίας, ασφαλιστικών ταμείων, αμοιβών προσωπικού, διοίκησης και συνεργατών) που αφορούν προμηθευτές, τράπεζες (εγγυητικές επιστολές) κι άλλα που ανέρχονταν σε 19.088 ευρώ έχουν αποπληρωθεί κατά τα δύο τρίτα σχεδόν. Βελτιωμένη εμφανίζεται και η είσπραξη ενοικίων που τους τρεις πρώτους μήνες του 2016 έφτασε το 54% (10.298 Ιανουάριος), 59% (11.107 Φεβρουάριος) και 65% (12.357 Μάρτιος 2016) του συνόλου των μηνιαίων μισθωμάτων που ανέρχονται σε 18.967 ευρώ.

Παρόλα αυτά, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα η έγκριση προϋπολογισμού, που δεν μπορεί παρά να είναι σχέδιο προϋπολογισμού, επειδή η εταιρεία δεν διαθέτει εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις ούτε για το 2014, ούτε για το 2013, επί των οποίων να στηριχθούν οι μελλοντικές προβλέψεις. Αν και το τυπικά σωστό θα ήταν η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού από το ΔΣ του ΚΔΒΜ ΙΙ να ακολουθήσει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου, παρόλα αυτά άμεσα θα προταθεί και θα συζητηθεί σχέδιο προϋπολογισμού ώστε η διαχείριση της εταιρείας να ορθολογικοποιείται.

Η τακτοποίηση και η βελτίωση των οικονομικών του ΚΔΒΜ ΙΙ δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τη διοίκηση της εταιρείας. Είναι αυστηρή προϋπόθεση για να απαλλαγεί από τα βαρίδια του παρελθόντος και να μπορέσει να προσφέρει στους δημότες το κοινωνικό έργο που απαιτείται.

Σε αυτή την κατεύθυνση καταρτίστηκε και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική, Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών. Στο οργανόγραμμα του (όπου προβλέπονται θέσεις καθηγητών καλλιτεχνικών τμημάτων, γυμναστών, κ.α. 135 στο σύνολο, με καμία από τις νέες θέσεις να μη βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, είναι όλες δηλαδή ανταποδοτικές και διάρκειας κατ’ ανώτερο ενός έτους) επιχειρείται να αποτυπωθούν οι τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του ΚΔΒΜ ΙΙ, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου του, όπως περιγράφεται στο νέο καταστατικό το οποίο ψηφίσθηκε το 2015, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των δημοτών.

X