Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2019

Παρουσίαση χορευτικών τμημάτων δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας
23/04/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2019
22/05/2019
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2019.

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή ενστάσεων αρχίζει από το Σάββατο 11/5/2019 έως και την Δευτέρα 20/5/2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στον ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ανακοινώνει τον πίνακα απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2019.

X