Τρόποι πληρωμής

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση
17/08/2017
Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2017
04/10/2017
Show all
Τα παράβολα των εξετάσεων πιστοποίησης Η/Υ εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τράπεζας. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με e-Banking, στο ΑΤΜ, στα ειδικά μηχανημάτα που υπάρχουν στις τράπεζες & στα γκισέ των τραπεζών.
Συνεργαζόμενες τράπεζες

IBAN GR7301101940000019447021585
IBAN GR0701714260006426112612971
Αιτιολογία
Στην αιτιολογία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το τμήμα που παρακολουθεί και η ενότητα που εξετάζεται (ή εναλλακτικά μόνο τα δύο πρώτα).

Παράδειγμα αιτιολογίας: Δοκίμιος Δοκιμόπουλος | Πληροφορική | Word

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης πρέπει να παραδίδεται στη γραμματεία ή να αποστέλεται με e-mail.
X