ΧΟΡΟΣ

Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά ανάγκη όλων, όσο μικροί ή μεγάλοι και αν είμαστε.

Χοροί
παιδιών

10.00

 • Μπαλέτο
 • Σύγχρονος
 • Μουσικοκινητική

Χοροί
ενηλίκων

10.00

 • Latin
 • Σύγχρονος
 • Παραδοσιακοί

Πότε και που γίνονται τα μαθήματα

1Χοροί παιδιών: Μπαλέτο | Σύγχρονος
 • Ηλικίες παιδιών από 4 εώς 12 ετών.
 • Διάρκεια μαθήματος σαράντα πέντε (45) λεπτά το τμήμα.
 • Δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα γίνονται στα πολιτιστικά "Αντώνης Σαμαράκης" & "Μελίνα Μερκούρη".
 • 2Μουσικοκινητική
 • Ηλικίες παιδιών από 4 εώς 6 ετών.
 • Διάρκεια μαθήματος σαράντα πέντε (45) λεπτά το τμήμα.
 • Δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα γίνονται στα πολιτιστικά "Αντώνης Σαμαράκης", "Μελίνα Μερκούρη" & "Ευγένεια".
 • 3Χοροί ενηλίκων: Latin | Σύγχρονος
 • Ηλικίες από 13 ετών και άνω.
 • Διάρκεια μαθήματος εξήντα (60) λεπτά το τμήμα.
 • Δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα γίνονται στα πολιτιστικά "Αντώνης Σαμαράκης", "Μελίνα Μερκούρη" & "Ευγένεια".
 • 4Χοροί ενηλίκων: Παραδοσιακοί
 • Ηλικίες από 13 ετών και άνω.
 • Διάρκεια μαθήματος εκατόν είκοσι (120) λεπτά το τμήμα.
 • Δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα γίνονται στα πολιτιστικά "Αντώνης Σαμαράκης", "Μελίνα Μερκούρη" & "Ευγένεια".
 • X