Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δια ζώσης εξετάσεων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών αναλώσιμων ειδών για τη κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του Πολυχώρου Λιπασμάτων
19/04/2021
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών απολύμανσης-μυοκτονίας-απεντόμωσης εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Λιπασμάτων
06/05/2021
Show all

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1558/17/4/2021 η διεξαγωγή εξετάσεων δια ζώσης επιτρέπεται και πάλι.

Πιο συγκεκριμένα:

«Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και εκάστοτε ισχύ, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης αυτής. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) ως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.»

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω ΦΕΚ, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας όπως αυτά καθορίζονται και στο ΦΕΚ Β 4810 2020.

Η επόμενη εξεταστική του κέντρου μας είναι την

Παρασκευή 14/5/2021 | 17.00

00

ημέρες


00

ώρες


00

λεπτά


00

δεπτερόλεπτα


X