Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
27/07/2021
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
01/10/2021
Show all

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 115/8-10-2020, καθώς βάσει του υπ’ αριθμ. 22619/24-3-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών η προκήρυξη παραμένει σε ισχύει, ενώ τα καλλιτεχνικά τμήματα δεν λειτούργησαν το έτος 2021, λόγω των έκτακτων μέτρων, που ίσχυαν για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kallitexnika@keker.gr από την Πέμπτη 23/9/2021 έως και την Δευτέρα 27/9/2021 14.00.

Παρακαλούνται όσοι και όσες υποψήφιοι δεν αποδέχονται την θέση, να ενημερώσουν έως την 12η μεσημβρινή της 28ης Σεπτεμβρίου στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση kallitexnika@keker.gr

X