Ανακοινώσεις

29/06/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μάρθα Καραγιάννη | 29.06.2020 – 05.07.2020

26/06/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μελίνα | 29.06.2020 – 05.07.2020

26/06/2020

Πρόγραμμα Σινέ Aλέκος Χρυσοστομίδης | 29.06.2020 – 05.07.2020

23/06/2020

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Χειριστές Η/Υ Δ.Ε.

23/06/2020

Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων

15/06/2020

Ανοίγουν στις 29.06.2020 τα δημοτικά σινεμά

X