Καλλιτεχνικά

04/10/2021

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020

23/09/2021

Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020

08/10/2020

Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2020 – 2021

18/09/2020

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής καλλιτεχνικών τμημάτων 2020 – 2021

17/09/2020

Ενημέρωση για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών

27/11/2019

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2019-2020

X