Τί είναι το Life Coaching

Το Life Coaching (Προπονητική Ζωής) είναι μια τεχνική που στηρίζει τους ανθρώπους να αποδεχθούν και να βιώσουν  τις  αλλαγές της ζωή τους, παρακινεί σε δράση ώστε  να φτάσουν  από στο σημείο που βρίσκονται  τώρα και σε αυτό που θέλουν να πάνε ή ακόμα και να ανακαλύψουν ποιο είναι το σημείο στο οποίο θέλουν να φτάσουν.   Είναι μια προσέγγιση  η οποία μπορεί να βοηθήσει  τον άνθρωπο να χτίσει  την  αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του, να τον στηρίξει αν βρει τις απαντήσεις μέσα του,  να του μάθει να ζεί την προσωπική και επαγγελματική ζωή που ο ίδιος επιθυμεί, βάση του προσωπικού του συστήματος  αξιών,  με ποιότητα και ισορροπία.

Αποτελεί λοιπόν ένα σύγχρονο, πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης, βελτίωσης και αυτογνωσίας.

 Που θα μπορούσε να με ωφελήσει το Life-Coaching?

 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση προσωπικών, οικογενειακών, επαγγελματικών πόρων
 • Διαχείριση του στρές
 • Ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών
 • Αυτοεκτίμηση, Αυτοπεποίθηση, Προσωπική ενδυνάμωση
 • Αλλαγή καριέρας
 • Επικοινωνία και σχέσεις
 • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων
 • Ενσυνειδητότητα
 • Burn Out
 • Άρση εμποδίων
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

Dating with Yourself

Βιωματικά σεμινάρια αυτοανάπτυξης για όλους

Α’ Κύκλος

Συχνότητα Δράσης: Μια (1) φορά την εβδομάδα για 1 ½ ώρα

Διάρκεια Σεμιναρίου: Δώδεκα (12) εβδομάδες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αυτοεκτίμηση | Σχεδιάζοντας την εσωτερική αλλαγή
 • Τοξικές σχέσεις | Ξεπερνώντας τις καθηλώσεις
 • Στόχοι | Θέτοντας και πετυχαίνοντας στόχους
 • Αξίες | Αναγνωρίζοντας το αξιακό μας σύστημα
 • Πεποιθήσεις | Καταρρίπτω τις περιοριστικές μου πεποιθήσεις | Ενισχύω τις ενδυναμωτικές μου πεποιθήσεις
 • Συναισθήματα | Αποδοχή συναισθημάτων | Διαχείριση συμπεριφοράς
 • Ευτυχία & Θετική Ψυχολογία | Χτίζοντας την προσωπική μας ευτυχία
 • Επικοινωνία & Ενεργητική Ακρόαση | Επικοινωνώντας εξαιρετικά
 • Εισαγωγή στο NLP | Re-programming your brain!
 • Κίνητρα & Προσωπική Ανάπτυξη | Θεωρία των κινήτρων και εργαλεία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που μπορώ να χρησιμοποιήσω

Κόστος Σεμιναρίου

100

 • Εξόφληση πριν την έναρξη του σεμιναρίου

Β’ Κύκλος

Συχνότητα Δράσης: Μια (1) φορά την εβδομάδα για 1 ½ ώρα

Διάρκεια Σεμιναρίου: Δώδεκα (12) εβδομάδες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αυτοπεποίθηση | «Αλήθεια, τι μπορώ να καταφέρω;»
 • Θέτοντας όρια | Σε επαφή με τον αυθεντικό μας εαυτό
 • Διεκδικητική Συμπεριφορά |  Για μεγαλύτερη ικανοποίηση στην προσωπική ζωή και επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα
 • Ηγεσία | Θεωρίες και πράξη!
 • Διαχείριση Χρόνου | Βελτιώνοντας την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας αποτελεσματικά
 • Διαχείριση Άγχους | Στρατηγικές αυτοβοήθειας
 • Η σημασία της δέσμευσης | «Ποιος το λέει;»
 • Ομαδικότητα το κλειδί της επιτυχίας | Μόνος σου πας γρήγορα, μαζί μακριά!
 • Προσωπικό Branding | Γίνε γνωστός εκεί έξω!
 • Ξεπερνώντας την αναβλητικότητα | «Κάν’το, σήμερα είναι η μέρα!»

Κόστος Σεμιναρίου

140

 • Εξόφληση πριν την έναρξη του σεμιναρίου

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Leave this field blank