Το ΚΔΒΜ ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας σε συνεργασία με δασκάλους και νηπιαγωγούς της περιοχής διοργανώνει μαθήματα Ρομποτικής για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Ρομποτική για παιδιά!

Α’ Κύκλος | 10 ώρες

1ο μάθημα: Γνωριμία – Τι είναι ρομπότ – κατασκευή ρομπότ

2ο μάθημα: Unplugged

3ο μάθημα: Unplugged – Σύνδεση με καθημερινότητα

4ο μάθημα: Βeebot – Γνωριμία – Πειραματισμός – Έτοιμες πίστες

5o μάθημα: Beebot – Πειραματισμός και δημιουργία πίστας

6o μάθημα: Beebot – Storytelling – Παρουσίαση

B’ Κύκλος | 12 ώρες

1ο μάθημα: First kids coding and robotics – Γνωριμία – Παιχνίδια με τις αισθήσεις για να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των αισθητήρων

2ο μάθημα: Kids first  coding and robotics – 1ο μέρος

3ο μάθημα:  Kids first coding and robotics – 2ο μέρος

4ο μάθημα: Kids first  coding and robotics – 3ο μέρος

5o μάθημα:  Kids first coding and robotics – 4ο μέρος

6o μάθημα: Kids first coding and robotics – 5ο μέρος

7o μάθημα: Kids first coding and robotics – 6ο μέρος

8o μάθημα: Kids first coding and robotics – 7ο μέρος

Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ομαδοσυνεργατικά και πειραματίζονται στις κατάλληλα διαμορφωμένες εφαρμογές-παιχνίδια υλοποιώντας προγράμματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία τους.

Συμμετέχουμε ενεργά στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού Europe Code Week.

Ρομποτική για παιδιά!