ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SECURITY

΄Εναρξη νέου τμήματος τον Μάϊο 2021

Το ΚΔΒΜ ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας σε συνεργασία με τους φορείς πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού Unicert & Ευρωπρόοδος, διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας (Security) με βάση το κανονισμό του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης βεβαίωσης επάρκειας και άδεια προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρου Μελετών Ασφαλείας).


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Κόστος Σεμιναρίου

220.00

10% έκπτωση για μακροχρόνια άνεργους & πολύτεκνους

Δυνατότητα αποπληρωμής σε δύο (2) δόσεις:

 • 130.00€ με την αποστολή της αίτηση συμμετοχής
 • 90.00€ δέκα (10) μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Τo σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 105 ΩΡΕΣ και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Security.
 • Τα μαθήματα γίνονται με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Όλες οι ώρες πραγματοποιούνται βάση προγράμματος με σύγχρονη τηλεκπαίδευση παρουσία καθηγητή (δυνατότητα επαναλήψεων με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

΄Εναρξη νέου τμήματος τον Μάϊο 2021

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

(αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε την αίτηση συμμετοχής την αποστέλετε στο info@keker.gr με θέμα “Αίτηση Συμμετοχής σε Σεμινάρια Εκπαίδευσης Προσωπικου Ιδιωτικής Ασφάλειας”, επισυνάπτοντας την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας)

Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι πληρωμές για τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τα σεμινάρια του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω E-Banking, στα ειδικά μηχανήματα εντός/εκτός των τραπεζών ή στα γκισέ αυτών. Οι λογαριασμοί του κέντρου μας είναι οι εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR7301101940000019447021585

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR0701714260006426112612971

EUROBANK: IBAN GR0602604060000970200444025

VIVA WALLET

Αιτιολογία

Στην αιτιολογία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το τμήμα που παρακολουθεί και τι αφορά η κατάθεση. Παράδειγμα:

 • Δοκίμιος Δοκιμόπουλος | Security

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης πρέπει να παραδίδεται στη γραμματεία ή να αποστέλεται με e-mail στο info@keker.gr

Τι πρέπει να κάνω για να βγάλω άδεια;

 1. Παρακολουθείτε μαθήματα 105 ωρών που είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ, όσων δεν είχαν ποτέ άδεια εργασίας.
 2. Μετά το τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την απαραίτητη Βεβαίωση Κατάρτισης που είναι το “εισιτήριο” σας για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.
 3. Δίνετε εξετάσεις στο ΚΕΜΕΑ πάνω σε έναν αριθμό ερωτήσεων για τις απαντήσεις των οποίων θα έχετε προετοιμαστεί καταλλήλως μέσω των μαθημάτων.
 4. Μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων παραλαμβάνετε μια Βεβαίωση Επάρκειας και είστε ένα βήμα πριν την έκδοση άδειας εργασίας! Για την αίτηση έκδοσης άδειας εργασίας απευθύνεστε στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας σας. Αναλυτικότερα εδώ

Τα δικαιολογητικά για να κάνετε αίτηση στις εξετάσεις μετά τα μαθήματα είναι τα εξής:

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
 2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

 1. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως εξής:

5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή

e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep, ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται.

Τα παραπάνω έξοδα δεν αφορούν το κέντρο μας, αλλά τους φορείς που οργανώνουν τις εξετάσεις και πληρώνονται ΜΟΝΟ όταν οριστούν από το ΚΕΜΕΑ, ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις που θέλετε να συμμετέχετε.

Τα παραπάνω εσωκλείονται σε φάκελο Α4 και αποστέλλονται στην διεύθυνση του ΚΕΜΕΑ:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Π.Ι.Α.’’]

Ποιές είναι οι επόμενες εξεταστικές περίοδοι;

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2021.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ανακοινώνουν

το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», της 1ης εξεταστικής περιόδου 2021:

 

Περίοδος     Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών
1η     17/05/2021 έως 10/06/2021

 (Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής της 1ης εξεταστικής περιόδου καθώς και για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους του 2021, θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ.

Ίσως σε ενδιαφέρει

Σεμινάρια DPO & GDPR

 

Βασικές δεξιότητες Η/Υ | E-learning

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τι άλλο κάνουμε

Δημοτικά Σινεμά

Καλλιτεχνικά Τμήματα

Πληροφορική

X