Δημοπράτηση εκμίσθωσης καταστήματος στην δημοτική αγορά Δραπετσώνας (καταστ. 82-83-84)

Δημοπράτηση εκμίσθωσης καταστήματος στην δημοτική αγορά Δραπετσώνας (καταστ. 66-67)
13/07/2020
Πρόγραμμα Σινέ Μελίνα | 20.07.2020 – 26.07.2020
17/07/2020
Show all

Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου, (Σελεπίτσαρι), του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 82-83-84 ισογείων καταστημάτων, τα οποία συνενωμένα εκμισθώνονται ως ενιαίο κατάστημα (μίσθιο) συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού 28ης στην Δημοτική Αγορά Δραπετσώνας, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην με ημερομηνία 13/07/2020 διακήρυξη δημοπρασίας του Δ.Σ. της εταιρείας.

 Τιμή πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ  (300,00€), πλέον χαρτοσήμου.

 Διάρκεια μισθώσεως έξι (6) έτη, με δικαίωμα παρατάσεως για επιπλέον τρία (3) έτη, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην από 13/7/2020 διακήρυξη δημοπρασίας του ΔΣ της εταιρείας.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση σε αυτό εμπορικής δραστηριότητας.

 Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 24η  Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης την  12η μεσημβρινή και ώρα λήξης 1μ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

 Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας στο πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου», Σελεπίτσαρι, Κερατσίνι.

Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τις προϋποθέσεις και όρους μίσθωσης του  ακινήτου- καταστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία στην έδρα της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ώρα 10:00 έως 14:00 αντίγραφο της διακηρύξεως και να διεξάγουν αυτοψία του προσφερομένου προς εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος), ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς της σύμβασης μισθώσεως.

Κερατσίνι 13/07/2020

Εκ του Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Τι άλλο κάνουμε

Πληροφορική E-learning

Life Coaching

Καλλιτεχνικά τμήματα

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

X