Δημοπράτηση εκμίσθωσης κατασημάτων στην δημοτική αγορά Δραπετσώνας (καταστ. 85 & καταστ.42-53)

Όροι λειτουργίας καλλιτεχνικών τμημάτων 2020-2021
15/10/2020
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες
04/12/2020
Show all

Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου, (Σελεπίτσαρι), του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την από 18/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων που βρίσκονται στην Δημοτική αγορά Δραπετσώνας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου,  ήτοι:

1.  του υπ αριθ. 85 ισογείου ακινήτου επιφανείας 16 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ποσό ευρώ πενήντα πέντε (55,00€) πλέον χαρτοσήμου, και

2. των υπ αριθ.  42 & 53  ισογείων ακινήτων,  τα οποία συνενωμένα εκμισθώνονται ως ενιαίο  ακίνητο συνολικής επιφανείας 32 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό ευρώ εκατό (100,00€), πλέον χαρτοσήμου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην με ημερομηνία 20/11/2020  διακήρυξη δημοπρασίας του Δ.Σ. της εταιρείας

Διάρκεια μισθώσεως: τρία (3) έτη.

Το προσφερόμενα σε εκμισθωση ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες.

Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα έναρξης την  11:00 π.μ και ώρα λήξης την 12:00 μεσημβρινή.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας στο πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου», Σελεπιτσαρι, Κερατσίνι.

Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τις προϋποθέσεις και όρους μίσθωσης των ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία στην έδρα της εταιρείας (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ώρα 10:00 έως 14:00 αντίγραφο της διακηρύξεως και να διεξάγουν αυτοψία των προσφερομένων προς εκμίσθωση ακινήτων (αποθηκών), ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς της σύμβασης μισθώσεως.

 

 

Κερατσίνι 20/11/2020

Εκ του Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Τι άλλο κάνουμε

Πληροφορική E-learning

Life Coaching

Καλλιτεχνικά τμήματα

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

X