ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02/10/2020

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες

18/09/2020

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής καλλιτεχνικών τμημάτων 2020 – 2021

17/09/2020

Ενημέρωση για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών

04/09/2020

Ζωγραφίζοντας τους τοίχους με τον «Μικρό Πρίγκιπα»

04/09/2020

Πρόγραμμα Σινέ Aλέκος Χρυσοστομίδης | 7.9.2020 – 15.9.2020

04/09/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μάρθα Καραγιάννη | 7.9.2020 – 15.9.2020

X