ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24/07/2020

Πρόγραμμα Σινέ Aλέκος Χρυσοστομίδης | 27.7.2020 – 2.8.2020

24/07/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μάρθα Καραγιάννη | 27.07.2020 – 02.08.2020

24/07/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μελίνα | 27.07.2020 – 02.08.2020

21/07/2020

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων δημοτικών σινέ

17/07/2020

Πρόγραμμα Σινέ Aλέκος Χρυσοστομίδης | 20.07.2020 – 26.07.2020

17/07/2020

Πρόγραμμα Σινέ Μάρθα Καραγιάννη | 20.07.2020 – 26.07.2020

X