ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09/10/2018

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2018-2019

05/10/2018

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου μερικής απασχόλησης

05/10/2018

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

04/10/2018

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης

02/10/2018

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2018-2019

25/09/2018

Το καλοκαίρι έφυγε, το σινεμά παραμένει

X