ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

19/06/2018

Τμήμα Κεραμικής | 1η έκθεση 2018

11/06/2018

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχη υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης

07/06/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού

01/06/2018

Πρόσληψη προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | Δίμηνης απασχόλησης

31/05/2018

Έναρξη λειτουργίας θερινών κινηματογράφων

25/05/2018

Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων | 2018

X