ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

07/06/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού

01/06/2018

Πρόσληψη προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | Δίμηνης απασχόλησης

31/05/2018

Έναρξη λειτουργίας θερινών κινηματογράφων

25/05/2018

Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων | 2018

24/05/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναλώσιμα

24/05/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για είδη παντοπωλείου

X