ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17/11/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλώσιμων εξαρτημάτων

15/11/2017

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων

13/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές πληροφορικής

07/11/2017

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2017-2018

07/11/2017

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

27/10/2017

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2017-2018

X