ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01/04/2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών παγωτού για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων

20/03/2022

Αποτελέσματα ψηφοφορίας επισκεπτών

19/02/2022

H νέα φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου ζητά άτομα

31/01/2022

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

25/01/2022

Παράταση αργίας για καλλιτεχνικά τμήματα & γήπεδα

24/01/2022

Ενημέρωση για καλλιτεχνικά τμήματα & γήπεδα

X