ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22/11/2017

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων | Επανάληψη

20/11/2017

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

17/11/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλώσιμων εξαρτημάτων

15/11/2017

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων

13/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές πληροφορικής

07/11/2017

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων καθηγητών καλλιτεχνικών 2017-2018

X