ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13/10/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Μπουφετζήδες

04/10/2021

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020

01/10/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

23/09/2021

Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020

27/07/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

23/06/2021

Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων

X