ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25/10/2021

Ανοιχτό κάλεσμα για καλλιτέχνες

25/10/2021

Γόνιμο έδαφος: Πολυχώρος λιπασμάτων, η επόμενη μέρα

13/10/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Μπουφετζήδες

04/10/2021

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020

01/10/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

23/09/2021

Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020

X