ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/06/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

07/06/2021

Αλλαγή ωραρίου τηλεφωνικών κρατήσεων γηπέδων

29/05/2021

Έναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Λιπασμάτων

21/05/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Φύλακες

21/05/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Μπουφετζήδες

21/05/2021

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Καθαριστές/-στριες

X