Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια προϊόντων στα δημοτικά αναψυκτήρια Κερατσινίου Δραπετσώνας (ΚΔΒΜ 2 ΑΕ ΟΤΑ) για την περίοδο 2020-2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση τεντοπέργκολας βαρέως τύπου για το κυλικείο του Πολυχώρου Λιπασμάτων (περιοχή Κράκαρης)
20/04/2020
Οδηγίες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για επανέναρξη εξετάσεων
06/06/2020
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ , εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών κυλικείων που διαχειρίζεται, προσκαλεί  εμπόρους ειδών διατροφής, ποτών, αναψυκτικών και καθαρισμού να καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τρίτη 26/5/2020 απκλειστκά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@keker.gr . Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά (ISO, HACCP, BRC, IFS, κτλ). Ειδικά για τα τρόφιμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αντίγραφο του τελευταίου εργαστηριακού ελέγχου του κάθε είδους, είτε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, είτε από αναγνωρισμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων.

Κάθε προμηθευτής δύναται να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες ειδών/προιόντων ή και για μεμονωμένα είδη/προιόντων. Η επιλογή θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή με κριτήριο την συμφερότερη κατά είδος προσφορά καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες των κυλικείων. Μετά τον έλεγχο των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή θα προκύψουν οι προμηθευτές των κυλικείων έτους 2020-2021.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα προϊόντα και την τεχνική τους περιγραφή.

X