Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών αναλώσιμων ειδών για τη κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του Πολυχώρου Λιπασμάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμηθειών ειδών κάβας για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων
16/04/2021
Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δια ζώσης εξετάσεων
21/04/2021
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν:

  1. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
  2. Την  υπ.  αριθ.  180/2018  απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Δήµου Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,  με την οποία έχει  εκχωρηθεί  προς  την  εταιρεία  το  δικαίωµα λειτουργίας, η εκµετάλλευση και διαχείριση των κυλικείων στον Πολυχώρο Λιπασµάτων
  3. Την αναγκαιότητα τροφοδοσίας των κυλικείων, που διαχειρίζεται, εν όψει της έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών

προσκαλεί

εμπόρους ειδών τροφίμων και γενικού εμπορίου, να καταθέσουν την προσφορά για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παρακάτω πρόσκληση.

Κάθε προμηθευτής δύναται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο, για μία ή περισσότερες κατηγορίες ειδών.

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την συμφερότερη κατά είδος προσφορά.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 30/04/2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση supplies@keker.gr

X