Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση ανεμοφρακτών κυλικείο του Πολυχώρου Λιπασμάτων (περιοχή Κράκαρης)

Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2020 – 2021
08/10/2020
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ
15/10/2020
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II Κερατσινίου – Δραπετσώνας Α.Ε. ΟΤΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ανεμοφρακτών για την κάλυψη των αναγκών του κυλικείου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων (τοποθεσία Κράκαρης).

Το κριτήριο της επιλογής θα είναι η συμφερότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και εργασιών που περιγράφονται,εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της παρούσης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν έως τις 30/11/2020 και ώρα 2μμ. Οι προσφορές κατατίθενται  αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρείας Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι) καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ-2μμ.Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στην Διεύθυνση: ΚΔΒΜ2 Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΕ ΟΤΑ, Πάρκο Α. Παπανδρέου, Θέση Σελεπίτσαρι ΤΚ 187 57.

X